Kanały RSS 
Tabele kursów walut obcych
Tabela A kursów średnich:  
Tabela B kursów średnich:  
Tabela C kursów kupna i sprzedaży:  

Kanał RSS (Really Simple Syndication) to nowoczesny sposób dystrybucji wiadomości. Oznacza to, że osoby wykorzystujące tę technologię mają zapewniony bieżący dostęp do ulubionych serwisów informacyjnych bez konieczności sprawdzania bezpośrednio na witrynach, czy pojawiły się nowe materiały. Teraz informacje pochodzące z serwisu www.nbp.pl będą dostarczane bezpośrednio na pulpit każdego komputera w krótkiej i streszczonej formie. Dzieje się tak właśnie poprzez wykorzystanie kanału RSS.

Aby rozpocząć korzystanie z możliwości, jakie daje kanał RSS należy zainstalować na swoim komputerze odpowiednie oprogramowanie (tzw. czytnik) do obsługi kanału RSS lub wykorzystać możliwości, jakie dają niektóre przeglądarki internetowe w tym zakresie np. Mozilla Firefox.

Copyright © 1998-2016 Narodowy Bank Polski. All rights reserved.